تازه های اخبار تازه های اخبار

از مدرسان ونفرات برترآزمون اطلاعات شغلی مدیریت استان ایلام تقدیربعمل آمد

به جهت تقدیر از مدرسان برتر مدیریت و تشویق نفرات برگزیده آزمون اطلاعات شغلی مراسمی در محل نمازخانه مدیریت برگزار شد.
در این مراسم بهروز سلیمانی - مدیر شعب استان - با تقدیر از مدرسان برتر مدیریت و نفرات برگزیده آزمون اطلاعات شغلی،  آموزش و داشتن اطلاعات شغلی را باعث پیشرفت و ارتقای جایگاه فردی و سازمانی ذکر کرد.
 سلیمانی - مدیر شعب استان  سازمانها ی توانمند را سازمانهایی دارای نیروی کار آمد ، با دانش و به روز ذکر کرد و افزود: طی کردن دوره های مختلف آموزشی و بالا بردن سطح دانش کاری و اطلاعات شغلی باعث می شود تا کارکنان نقش فعال تر و موثر تری در سازمان داشته باشند.
وی با اشاره به برگزاری آزمون اطلاعات شغلی توسط مرکز، آنرا باعث ایجاد رقابت و توانمند سازی همکاران دانست و تاکید کرد:برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از توان همکاران به عنوان مدرس موجب تحول ، اثر بخشی مناسب و موفقیت سازمان می شود.
ایشان با بیان اینکه آموزش موجب دانایی می شود افزود: امروزه همه سازمانها ، نهادها بر این امر اعتقاد دارند که حضور فعال در جامعه مستلزم یاد گیری وآموزش مستمر است و سازمانهایی که به این امر توجه نداشته باشند ، با ورود رقبای جدید خود به خود از صحنه رقابت حذف خواهند شد.
مدیر شعب استان برگزاری دوره های آزمون اطلاعات شغلی ، دوره های تخصص و غیره توسط اداره کل آموزش و مدیریت ها را در راستای توسعه سرمایه های فکری سازمان دانست و بر استفاده از این دوره ها توسط همکاران تاکید کرد.
 لازم به ذکر است در این مراسم از مدرسان مدریت آقایان مهدی جمالوندی ، محسن رجبی سعید یاری، احسان زمانی ، و نفرات برتر آزمون اطلاعات شغلی آقایان حسین قنبری  و سیامک حیدری تقدیر بعمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19