تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور مدیران سازمانها و تعاونی های مسکن مهر استان ایلام:

راهکارهای فروش اقساطی تعاونی های مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت

به منظور بررسی راهکارهای همکاری، مدیران سازمانهای مرتبط و مدیران عامل تعاونی های مسکن مهر استان ایلام گرد هم آمدند.
در این جلسه که در محل ساختمان مدیریت و با حضور فریاد رس شهبازی - مدیر کل بنیاد مسکن استان ، طاهری - مدیرتعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، مرادی -کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام و مدیران عامل تعاونی مسکن مهر استان ایلام برگزار شد، بهروز سلیمانی - مدیر شعب استان - بر تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه و لزوم همکاری متقابل سازمانهای دولتی و تعاونی ها تاکید کرد. 
سلیمانی با تشریح عملکرد بانک مسکن و فعالیت های مدیریت استان ایلام در بخش مسکن مهر، به نقش و همکاری تنگاتنک بانک مسکن با سازمانها و تعاونی های مسکن مهر جهت اجرای موفق پروژهای مسکن مهر و تحقق اهداف دولت در بخش مسکن اشاره و فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر را باعث تسریع در اجرای بهتر پروژه ها دانست.
در  این جلسه مدیران حاضر در جلسه نیز با ابراز خرسندی و قدر دانی از مدیریت شعب بانک مسکن استان بدلیل همراهی و همکاری صمیمانه در اجرای پروژه های بانک مسکن ، آمادگی خود جهت هر گونه همکاری با بانک مسکن  اعلام نمودند.
 شهبازی - مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام - نیز ضمن قدردانی از همکاری و همراهی بانک مسکن، بر تدوام همکاری و رفع موانع تعاونی های مسکن مهر و تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی تاکید نمود . 
در ادامه این جلسه مواردی از قبیل معرفی اعضای، تعیین تکلیف واحدها، تعهدات پیمانکار، اخطار ،پرداخت سهم الشر و سایر موارد مطرح ومورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آخرین بروزرسانی 1394/11/19