تازه های اخبار تازه های اخبار

نصرالهی - مدیر شعب استان ایلام:

توجه به مقوله بازاریابی باید در دستور کار روسای شعب قرار گیرد

نشست کمیته بازاریابی مدیریت با حضورمدیر شعب استان- معاون مدیر شعب - رییس شعبه سیدالشهدای و اعضای کمیته بازاریابی مدیریت استان ایلام برگزار شد.
نشست کمیته بازاریابی مدیریت با حضورمدیر شعب استان- معاون مدیر شعب - رییس شعبه سیدالشهدای و اعضای کمیته بازاریابی مدیریت استان ایلام برگزار شد.
در این نشست که در محل دفتر مدیر شعب استان ایلام برگزار شد صید محمد نصرالهی- مدیر شعب استان - در سخنانی هدف از برگزاری جلسه را ایجاد اتاق فکر و هم اندیشی در جهت پیشبرد اهداف بانک برشمرد.
وی با اظهار رضایت از عملکرد همکاران و مثبت ارزیابی  نمودن فعالیت های بازاریابی طی یک ماه اخیر، از روند رو به رشد تمامی فعالیت ها خبر داد و خواستار تلاش  جمعی همکاران برای پیشبرد اهداف شد.
مدیر شعب استان  با تاکید بر تقویت گروههای مذاکره  بازاریابی شعب و بهره گیری از خرد جمعی  تمامی همکاران تصریح کرد: وجود رقبای قوی ، تاکیدات مدیر عامل و مسیولین بانک مبنی بر تلاش و دستیابی به اهداف و هم چنین گذر از جایگاه فعلی مدیریت عواملی هستند که باعث می شوند تا همکاران تلاش بیشتری بکار ببندند.
در ادامه این جلسه جعفر قیصر زاده - معاون مدیر شعب استان - به بررسی فعالیت ها،برنامه های مدیریت تا پایان سال اشاره و خواستار ارایه راهکارهای مناسب توسط اعضای و هم چنین استفاده از نظرات سایر همکاران شد.
وی بهره گیری از نقطه نظرات همکاران سایر شعب را یک امر ضروری دانست و اظهار داشت: دستیابی به موفقیت و اهداف میسر نخواهد شد مگر با مشارکت و همفکری همکاران مستقر در شعب.
ایشان موفقیت های بدست آمده طی یک ماه اخیر در بخشهای مختلف  را ناشی از فعل خواستن دانست و افزود: تنوع خدمات و مزیت های رقابتی بانک مسکن در مقایسه با سایر بانکها ، توان رقابتی بانک را افزایش داده که نیازمند تبلیغات مناسب و مشارکت همکاران می باشد.
 ایشان با تاکید بر پویایی و تغییر در روشهای سنتی بازاریابی، بر ایجاد حساسیت در همکاران نسبت به موضوع بازاریابی تصریح نمود.
در ادامه این جلسه اعضای کمیته بازاریابی ضمن بررسی فعالیت های انجام شده توسط شعب، به تشریح  فعالیت شعب در بخش های مختلف اعم از جذب انواع سپرده ها مطالبات معوق و.. پرداختند . 
در پایان این نشست مراجعه حضوری تمامی روسای شعب به مدارس جهت تبلیغ حساب آتیه طلایی، تقسیم وظایف همکاران ، تعیین میزان جذب منابع برای همکاران در هر ماه، معرفی همکاران ساعی در امر بازاریابی به مدیریت جهت تشویق کتبی و ریالی، تهیه کلاسور ویژه بازاریابی در شعب  به منظور بررسی فعالیت های بازاریابی هر شعبه و پیگیری مستمر فعالیت بازاریابان هر شعب بصورت هفتگی ،علل کاهش یا افزایش منابع شعب و ارایه گزارش از مصوبات این جلسه شد.
آخرین بروزرسانی 1395/3/4